Českomoravský cement - Cement, malta, vápno

Výrobci

Společnost Českomoravský cement, a.s., nabízí svým zákazníkům vysoce kvalitní cement, který je možné použít ve všech oblastech stavebnictví. K produktům společnost poskytuje nadstandardní odborné technické poradenství. V případě potřeby Českomoravský cement, a.s., pomůže s výběrem nejvhodnějšího produktu a podá všechny potřebné informace o výrobku. 

Více na odkazu: www.cmcem.cz. 

Výběr z nabídky Českomoravský cement

Portlandský cement CEM I 42,5 R

Jedinou hlavní složkou portlandského cementu je portlandský slínek, což z něj činí stavební materiál vhodný pro ty nejnáročnější projekty. Vyznačuje se stálostí fyzikálních a chemických vlastností, rychlým a vysokým vývinem hydratačního tepla a rychlým ná

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R

Jedná se o kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití. Díky optimalizovanému procesu výroby jsou hodnoty jeho fyzikálních a chemických parametrů velmi stabilní.
Portlandský směsný cement lze s výhodou použít pro výrobu podkladních betonů,

Vysokopecní cement, síranovzdorný CEM III/B 32,5 L - LH/SR

Vysokopecní cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a síranu vápenatého. Jedná se o síranovzdorný cement s nízkým vývinem hydratačního tepla.
S výhodou se použije například do betonů vystavených chemicky agresivnímu

Fotogalerie

Poptejte nás