Výrobci

Cementu Hranice, akciová společnost, patří k předním výrobcům kvalitních cementů, suchých omítkových, maltových směsí a dalších pojiv na území České republiky.

V současné době jsou nabízeny cementy portlandské, portlandské s vápencem a vysokopecní cementy. Všechny jsou vyráběny podle platné normy EN 197-1.

Cement je dodáván buď volně ložený v cisternách nebo paletovaný. Z paletovaných cementů jsou to TOPCEMENT  (CEM I 52,R), SUPERCEMENT (CEM I 42,5 R) a UNICEMENT ( CEM II/B-LL 32,5 R). Všechny paletované výrobky jsou dodávány v papírových 25 kg pytlích na paletách EUR.

Akciová společnost Cement Hranice dále nabízí služby certifikované betonářské laboratoře. Pro snadnou práci s omítkovými a maltovými směsmi a s pojivem UNIMALT je na webových stránkách www.cement.cz u každého produktu k dispozici kalkulačku spotřeby, v níž je možno jednoduše zjistit předpokládanou spotřebu materiálu pro zadanou plochu. Současně je možno klást přes webové stránky poradny dotazy, které jsou obratem zodpovídány technickými poradci společnosti.

 

 

Výběr z nabídky HRANICE

SUPERCEMENT

SUPERCEMENT Normové označení (CEM I 42,5 R) Použití Používá se pro betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystavený velkému mechanickému zatížení. CEM I 42,5 R je vhodný pro betony vyšších a…

TOPCEMENT

TOPCEMENT (Normové označení CEM I 52,5 R) Použití Používá se pro náročné betonové, železobetonové stavební konstrukce, drobné betonové dílce a velkorozměrové dílce, které jsou vystavený velmi vysokému mechanickému zatížení. CEM I 52,5 R je vhodný pro…

UNICEMENT

UNICEMENT Normové označení CEM II/B-LL 32,5 R Použití Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu. CEM II/B-LL 32,5 R je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd (pro domácí použití). Není vhodný pro betonové konstrukce…

UNIMALT 14

UNIMALT 14 Popis Unimalt 14 je cement pro zdění MC 12,5, vyrobený semletím křemičitanového slínku s dalšími přísadami, které upravují provzdušnění a schopnost zadržet vodu. Je určen k výrobě malty pro zdění a omítání. Přidává se pouze písek a voda. Norma…

UNIMALT ZMR 11

UNIMALT ZMR 11 Popis Jedná se o zdicí cementovou maltovou směs, která je určena pro zdění zdiva z cihlových tvárnic, keramických, pórobetonových a betonových bloků, vápenopískových cihel a dalších druhů stavebních materiálů. Maltu lze použít na vnitřní i…

Fotogalerie

Poptejte nás