Vysokopecní cement, síranovzdorný CEM III/B 32,5 L - LH/SR

Vysokopecní cement, síranovzdorný CEM III/B 32,5 L - LH/SR
Vysokopecní cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a síranu vápenatého. Jedná se o síranovzdorný cement s nízkým vývinem hydratačního tepla. S výhodou se použije například do betonů vystavených chemicky agresivnímu

Vysokopecní cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a síranu vápenatého. Jedná se o síranovzdorný cement s nízkým vývinem hydratačního tepla.

S výhodou se použije například do betonů vystavených chemicky agresivnímu prostředí, pro velkoobjemové a velkoplošné betonáže a do betonů s pomalejším nárůstem pevností.

Balený vysokopecní cement CEM III/B 32,5 L - LH/SR dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, hmotnost pytle je 25 kg, celková hmotnost zboží na paletě je 1,4 t. Expedice pouze z prodejního terminálu Králův Dvůr.

Poptejte nás