Porotherm MIAKO - cihly pro stavbu stropu

Porotherm MIAKO - cihly pro stavbu stropu
Stropní vložky Porotherm MIAKO jsou součástí ucelené stropní konstrukce nazvané Porotherm strop.

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí respektive osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu.

Výhody cihel MIAKO

  • rychlost a přesnost zdění,
  • odolnost vůči vlhkosti,
  • vysoká únosnost.

Technické parametry cihel MIAKO

Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm. Stropní vložky MIAKO se vyrábějí v jednotné délce 250 mm, výšce 80 - 250 mm a pro osové vzdálenosti 625 a 500 mm.

Poptejte nás