BEST - PALISÁDA PREMIUM

BEST - PALISÁDA PREMIUM
BEST - PALISÁDA PREMIUM je vysoce dekorativní tyčový prve. Nalezne uplatnění všude, kde je třeba překonat výškové rozdíly v terénu zajímavým a netradičním způsobem.

BEST - PALISÁDA PREMIUM umožňuje v kombinaci s dlažbou vytvářet schody. Při stavbě doporučujeme kotvení do základu cca 1/3 celkové výšky palisády. BEST - PALISÁDA PREMIUM je trvale impregnována proti znečništění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám. 

  • BARVY: přírodní. karamelová, červená, pískovcová, hnědá, antracitová,
  • POVRCHY: Standard,
  • ROZMĚRY: 110 × 110 × 400/600 mm.

Poptejte nás