BEST - LARGO
BEST - LARGO je elegantní svahový prvek.

BEST - LARGO představuje bezedný svahový prvek z vibrolisovaného mezerovitého betonu. Použivá se ke zpevnění svahů a elegantnímu zakončení šikmých ploch, například záhonů. BEST - LARGO je trvale impregnováno proti znečništění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám.

  • BARVY: přírodní, karamelová,
  • POVRCHY: Standard mezerovitá struktura,
  • ROZMĚRY: 330 × 260/310 × 170/190 mm.

Poptejte nás