GDPR Podmínky

 1. Úvod

Tyto GDPR podmínky popisují, jak naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a používat je pouze v souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy.

 1. Shromažďování osobních údajů

Sbíráme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, objednávce, komunikaci s námi nebo při využívání našich služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, IP adresu a další údaje relevantní pro danou situaci.

 1. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

 • Poskytování našich produktů a služeb
 • Komunikace s vámi
 • Zlepšení našich produktů a služeb
 • Dodržování právních povinností
 1. Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pokud jsme k tomu povinni na základě právních předpisů. Vždy se snažíme zajistit, aby vaše údaje byly chráněny v souladu s GDPR.

 1. Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům
 • Právo na opravu nebo smazání vašich osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo námitky proti zpracování vašich osobních údajů
 1. Zabezpečení

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, která zajišťují bezpečnost údajů a zabraňují neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo úniku informací.

 1. Uchovávání údajů

Uchováváme vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jsme k tomu povinni na základě právních předpisů. Po uplynutí této doby budou vaše údaje bezpečně smazány nebo anonymizovány.

 1. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie pro zlepšení uživatelského zážitku a sledování návštěvnosti. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo vás upozorňoval na jejich použití.

 1. Změny v těchto podmínkách

Vyhražujeme si právo aktualizovat nebo změnit tyto GDPR podmínky kdykoli. Jakékoli změny budou zveřejněny na našich webových stránkách a doporučujeme vám pravidelně tyto podmínky kontrolovat.

 1. Kontakt

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto GDPR podmínek nebo zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo poštou.

Poptejte nás